Z ostatniej chwili

Nabór do projektu

2019-07-30 16:02:25 informacje
img

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu prowadzi nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do  projektu "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory skóry, zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny, podniesienie  kwalifikacji personelu  medycznego  (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów skóry, wzrost wiedzy i wypracowanie nawyków samoobserwacji zmian na skórze.

Badaniami będą objęci pacjenci zamieszkujący województwa: dolnośląskie, śląskie oraz opolskie.

Zgłoszenia można przesyłać mailem: dpr@usk.wroc.pl, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, 50 368 Wrocław ul. T. Chałubińskiego 1, z  dopiskiem Rekrutacja POZ.

Nabór zgłoszeń trwa do momentu osiągnięcia wymaganej liczby placówek.

Szczegółowe informacje znajdują się lub na stronie:
http://usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1790&Itemid=222

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach. Będzie realizowany do 31 grudnia 2020 roku.

Osoba do kontaktu: Anna Wojtysiak, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, tel. 71784 20 92, mail: awojtysiak@usk.wroc.pl

Page generated in 0.0328 seconds.