Z ostatniej chwili

Nabór kandydatur do nagród „Najlepsi w sporcie”

2020-01-24 15:11:05 informacje
img

Rozpoczął się nabór kandydatur do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r. - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wnioski (odrębny dot. przyznania wyróżnienia/nagrody dla zawodnika oraz odrębny dla trenera i działacza) można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3) lub elektronicznie pod adresem  http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13441

Kandydatury do nagród i wyróżnień mogą wnosić: radni Miasta Częstochowy, stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne, wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.

Kandydaci muszą spełniać kryteria wymienione w regulaminach, a zgłaszane osiągnięcia muszą być uzyskane w 2019 r.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika w 2019 r. osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.).

Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Opiniującą powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ostatecznego ich składania. Od podjętej decyzji nie ma możliwości odwołania.

Szczegółowe wymagania

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo): miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich, miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski, zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów, szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo): miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych, na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane: zawodnikom posiadającym licencję polskiego związku sportowego oraz nieposiadającym jej, trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.

Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:

-w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,

-za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,

-1 działacz z jednego stowarzyszenia.

 

Page generated in 0.0197 seconds.