Z ostatniej chwili

Nabór pracodawców organizujących staże

2019-03-20 14:54:04 informacje
img

Trwa nabór pracodawców zainteresowanych organizacją stażów zawodowych w ramach projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość”. Współfinansowany przez Unię Europejską projekt realizuje Fundacja Dla Rozwoju - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Pracodawcy mogą ubiegać się o organizację min. 3- miesięcznego stażu zawodowego dla uczestników projektu. Zainteresowani nie ponoszą kosztów organizacji stażu, stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej staż.
Każdy z pracodawców otrzyma środki finansowe na refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego z tytułu sprawowania opieki.
Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej stażów finansowanych przez Unię Europejską, od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie stażu tj. w oparciu o jedną z trzech możliwości:
1) umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu;
2) umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. wartość umowy - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);
3) umowę o dzieło - wartość umowy min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z biurem projektu:
Fundacja Dla Rozwoju
al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa
znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com
tel. 787-682-912
Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0293 seconds.