Z ostatniej chwili

Nabór wniosków do programu „Europa dla obywateli”

2020-07-20 11:23:47 informacje
img

Do 1 września m.in. samorządy i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie działań w ramach programu „Europa dla obywateli” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Program Unii Europejskiej jest adresowany do organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji. Zakłada wsparcie projektów związanych z obywatelstwem europejskim, inicjatywami lokalnymi, zaangażowaniem społecznym i demokratycznym oraz pamięcią europejską.

Program ma się przyczynić do lepszego rozumienia zagadnień związanych z UE, jej historią i różnorodnością; promować obywatelstwo europejskie oraz poprawiać warunki społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Jego celem jest także pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów oraz zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

W ramach komponentu Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań: „Partnerstwo miast”, „Sieci miast” i „Projekty społeczeństwa obywatelskiego”. Dwa pierwsze wspierają współpracę między samorządami, mającą  mobilizować obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego czy wolontariatu.

Natomiast w ramach działania „Projekty społeczeństwa obywatelskiego” o dofinansowanie mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej. 

Aby złożyć wniosek, należy się zarejestrować w systemie uwierzytelniającym Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegóły - na stronie https://europadlaobywateli.pl/o-programie/

Page generated in 0.015 seconds.