Z ostatniej chwili

Nadzieje Częstochowskiej Kultury

2018-05-08 10:45:33 informacje
img

Do 31 maja można zgłaszać wnioski o przyznanie nagród dla uzdolnionej artystycznie młodzieży (do 25. roku życia). Doroczne, specjalne nagrody dla wyróżniających się młodych twórców związanych z miastem przyznaje Rotary Club Częstochowa - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Celem programu „Nadzieje Częstochowskiej Kultury” jest promocja i wsparcie młodych, utalentowanych artystów. Rotary Club Częstochowa zamierza wyróżnić 4-5 osób. Nagrody mogą być przyznane m.in. za artystyczną działalność indywidualną, aktywność kulturalną promującą Częstochowę w kraju i za granicą, działalność społeczną w sferze kultury i sztuki, przedsięwzięcia w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Wysokość nagród to 2000 zł netto.
Rotary Club Częstochowa może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji i placówek kultury, szkół artystycznych, związków lub stowarzyszeń kultury oraz organizacji społecznych, środowisk twórczych lub grup osób ze środowiska twórczego, osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, artystycznie uzdolnionej młodzieży.
Wnioski w formie pisemnej należy nadsyłać do 31 maja na adres: Rotary Club Częstochowa, ul. Dekabrystów 68/76, 42-200 Częstochowa
Regulamin przyznawania nagród i stosowne formularze znajdują się poniżej oraz:
- na stronie  częstochowskiego Rotary https://rotaryczestochowa.pl/
i profilu FB https://www.facebook.com/rotaryczestochowa/
Osobą do kontaktów w sprawach regulaminowych i organizacyjnych jest Paweł Klimek, mail: p.klimek@rotaryczestochowa.pl
Regulamin, wniosek, oświadczenie kandydata: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10730

Page generated in 0.0313 seconds.