Z ostatniej chwili

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

2022-08-16 10:33:54 informacje
img

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy została zwołana na wtorek 16 sierpnia. Odbędzie się w trybie zdalnym (online). Jej początek przewidziano na godz. 13.00.  
Przewidziano podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 i w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. Planuje się też zmienić uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy”. 
Radni będą podejmować uchwały co do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic Narcyzowej i Ludowej  oraz w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. Spodziewane jest też zapadnięcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego. Ponadto przewidziano podjęcie uchwały co do zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.