Z ostatniej chwili

Nagrody dla uczniów uzdolnionych artystycznie

2018-11-26 18:56:46 informacje
img

Tylko do 30 listopada trwa nabór wniosków wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczennic i uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Nagroda jest przeznaczona dla uczennic i uczniów zamieszkałych w Częstochowie, uczęszczających do częstochowskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz artystycznych.
Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać częstochowskie szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty mające osobowość prawną, mogące udokumentować działalność na rzecz wspierania i rozwijania zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.
Nagroda powinna być przeznaczona na rozwijanie uzdolnień artystycznych lub na zabezpieczenie ważnych potrzeb socjalnych nagrodzonej osoby.
Wnioski o przyznanie nagrody w bieżącym roku można składać  do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13.
Wzór wniosku można znaleźć na stronie: 
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11657

Page generated in 0.0294 seconds.