Z ostatniej chwili

Nagrody w dziedzinie kultury – nabór wniosków trwa

2024-06-26 10:28:40 informacje
img

Do 30 czerwca można składać wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie naszego miasta – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta przypomina, że trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.
Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie, osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Częstochowy.

Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać:
- Prezydent Miasta,
- Przewodniczący Rady Miasta,
- instytucje kultury,
- rady dzielnic,
- organizacje pozarządowe o charakterze społeczno-kulturalnym,
- wyższe uczelnie oraz placówki oświatowe,
- związki i środowiska twórcze,
- agencje artystyczne i wydawnictwa,
- redakcje prasy, radia i telewizji.
Pisemne wnioski zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13 do 30 czerwca 2024 r. (uwaga, w tym roku trzeba się jednak pospieszyć, bo to niedziela!).
Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0204 seconds.