Z ostatniej chwili

Nagrody w dziedzinie kultury

2018-04-23 13:20:12 informacje
img

Rusza przyjmowanie wniosków o przyznanie Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2018. Dokumenty można składać do końca czerwca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać: instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki i stowarzyszenia twórcze, inne organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.
Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
Propozycje pisemne zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13 do 30 czerwca.

Page generated in 0.0321 seconds.