Z ostatniej chwili

Nagrody w dziedzinie zdrowia

2019-04-16 15:18:06 informacje
img

Tegoroczne nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego wręczono 15 kwietnia podczas uroczystości w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Przy wyborze kandydatek i kandydatów uwzględniano m.in. pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodne z etyką zawodową, umiejętność niesienia pomocy, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia naukowe.

Nagrody i wyróżnienia za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta wręczyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.

Po uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na scenie sali koncertowej wystąpił Jacek Kawalec z zespołem towarzyszących muzyków.

Oto sylwetki nagrodzonych i wyróżnionych:

NAGRODY I STOPNIA

1. lek.med. GRZEGORZ BZDON – specjalista w zakresie chorób płuc. Z częstochowską służą zdrowia związany od 1992 r. Obecnie pracuje w Oddziale Chorób Płuc Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 oraz Poradni Domowego Leczenia Tlenem - nagroda za duże zaangażowanie w wykonywaniu zawodu lekarza, profesjonalizm i wzorową postawę etyczną.

2. mgr farmacji KRYSTYNA PUSZCZYŃSKA – specjalista farmacji aptecznej. Kierownik apteki ogólnodostępnej przy ul. Orkana 93. Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego - nagroda za całokształt sumiennej i wyróżniającej się pracy na rzecz środowiska aptekarskiego.

3. pielęgniarka ALEKSANDRA SEKUŁA – od ponad 40 lat pracuje jako dyspozytor medyczny w Zintegrowanym Stanowisku Dyspozytorskimi i Koordynacji Medycznej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Sikorskiego. Współtwórca systemu powiadamiania ratunkowego w Częstochowie - nagroda za długoletnią, sumienną pracę nad wdrażaniem systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu.

NAGRODY II STOPNIA

1. lek. med. PIOTR JAKUBOWSKI – specjalista z zakresu pediatrii. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 1984 r. Od 2013 r. pracuje jako pediatra w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej NOVOMED przy ul. Bohaterów Katynia - nagroda za całokształt sumiennej pracy na rzecz małych pacjentów oraz działalność społeczną na rzecz  środowiska lekarskiego.

2. lek. med.  KRYSTYNA CUGLEWSKA – specjalista chorób wewnętrznych. Od 41 lat pracuje w Szpitalu Hutniczym kolejno na stanowisku z-cy ordynatora oddziału wewnętrznego, obecnie jako z-ca koordynatora obiektu szpitala przy al. Pokoju 44 - nagroda za nienaganną postawę etyczną, pełny profesjonalizm zawodowy oraz całkowite oddanie pacjentom.

NAGRODY III STOPNIA

1. mgr pielęgniarstwa RENATA WRÓŻ – specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, wykładowca akademicki. Od 1990 r. pracuje na stanowisku pielęgniarki Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 - nagroda za długoletnią oddaną pracę na rzecz pacjentów, zaangażowanie w kształceniu przyszłych adeptów sztuki pielęgniarskiej oraz aktywną działalność na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.

2. licencjonowana pielęgniarka  ALICJA KRAKOWSKA – z częstochowską służbą zdrowia związana od 28 lat. Obecnie pracuje w Przychodni Lekarskiej przy ul. Księżycowej jako pielęgniarka rodzinna - nagroda za profesjonalizm, życzliwość w stosunku do pacjentów i współpracowników oraz działalność profilaktyczną na rzecz ludzi starszych.

3. mgr pielęgniarstwa GRAŻYNA CHATYS – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa z opieki paliatywnej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1996 r. jako pielęgniarka opieki paliatywnej i hospicyjnej. Od 2002 r. pracuje w hospicjum domowym i poradni opieki paliatywnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Kopernika 34 - nagroda za profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym i wyjątkową opiekę nad pacjentami z chorobą nowotworową i ich rodzinami.

4. lek. med. EDYTA GAJDA – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych. Od 1995 r. pracuje w Szpitalu im. L. Rydygiera, aktualnie na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 - nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu lekarza, profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym oraz wzorową postawę etyczną.

5. lek. med. MAREK HARASIM – specjalista ginekologii i położnictwa. Od 1996 r. pracuje na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza 12 oraz pełni funkcję Pełnomocnika  Dyrektora. Współorganizator Szkoły Rodzenia przy ul. Mickiewicza - nagroda za długoletnią, sumienną pełną poświęcenia pracę na rzecz pacjentów oraz  wzorową postawę etyczną.

6. pielęgniarka BARBARA WOJTASIK – z częstochowską służbą zdrowia związana od 1979 roku. Obecnie pracuje na Oddziale Pediatrycznym Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3 - nagroda za całokształt  pracy zawodowej i wielkie zaangażowanie w wykonywaniu swych obowiązków.

7. lek. med. SŁAWOMIR STRZELCZYK – specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 25 lat.  Od 2012 r. pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie oraz Krajowego Zespołu ds. Medycyny ratunkowej przy Ministrze Zdrowia - nagroda za wyjątkowy profesjonalizm w pracy zawodowej, działania  na rzecz poprawy sytuacji w służbie zdrowia oraz etyczną postawę.

8. pielęgniarka LIDIA ŚLĘZAK – od 26 lat pracuje w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 kolejno jako pielęgniarka oddziału laryngologii, pielęgniarki oddziałowej izby przyjęć oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obecnie pełni funkcję Kierownika Centralnej Sterylizatorni - nagroda za całokształt rzetelnej pracy zawodowej oraz profesjonalizm na pełnionych stanowiskach.

9. lek. stom. PIOTR JANIK – specjalista stomatologii zachowawczej. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 1983 r. Od 18 lat pracuje w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kopernika 45 kolejno jako Dyrektor Przychodni a od 14 lat jako Prezes Spółki SANUS. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie - nagroda za długoletnią, sumienną pracę na rzecz pacjentów oraz aktywną działalność na rzecz samorządu lekarskiego.

WYRÓŻNIENIA

1. lek. med. ANNA ŻELECHOWSKA – specjalista z zakresu neurologii i rehabilitacji medycznej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1981 r. Były kierownik Zakładu Rehabilitacji Woj. Szpitala Specjalistycznego. Obecnie współpracuje z Centrum Medycznym ALFAMEDICA i KLARA - nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu lekarza oraz aktywną działalność na rzecz samorządu lekarskiego.

2. lek. med. IZABELA PRUDŁO – specjalista z zakresu radiologii onkologicznej oraz onkologii klinicznej. Z częstochowską służbą zdrowia  związana od 1992 r., obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej - nagroda za perfekcjonizm, zaangażowanie w pracy i nienaganną postawę etyczną.

3. mgr pielęgniarstwa IRENA SIKORA-MYSŁEK – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, stypendystka Uniwersytetu Wiedeńskiego, długoletni wykładowca zawodów medycznych, doktorantka  Uniwersytetu w Opolu. Przewodnicząca Koła Terenowego  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Zastępca Dyrektora Medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej „HOSP-MED” przy alei Armii Krajowej 1/3 - nagroda za pełne oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych.  

4. tech. fizjoterapii JOLANTA JĘDRASZKIEWICZ – od 41 lat pracuje w zawodzie technika fizjoterapii. Od 1993 r. zatrudniona w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza 12, obecnie na oddziale neurologii i udarowym przy ul. Mirowskiej 15 - nagroda za pełne oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych.

5. mgr biologii  ZOFIA KONAT –  diagnosta laboratoryjny. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 37 lat.  Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Kierownika Laboratorium w Diagnostyce Sp. z.o.o. przy ul. Bony 1/3 - nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu odpowiedzialność i sumienność w wypełnianiu obowiązków.

6. mgr farmacji TERESA HUBER – specjalista farmacji aptecznej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1983 r. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej - nagroda za całokształt pracy zawodowej i wieloletnią aktywną działalność społeczną na rzecz samorządu aptekarskiego.

 

Page generated in 0.031 seconds.