Z ostatniej chwili

Nasze małe ojczyzny

2023-11-24 11:02:54 informacje
img

W ramach tak zatytułowanego projektu odbyło się spotkanie grupy dyrektorów ze szkół partnerskich z Humania, Berdyczowa i Szumska – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Delegacje spotkały się z dyrektorami częstochowskich placówek oświatowych w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego. Obecny tam naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski przedstawił zamysł projektu, którego celem jest współpraca szkół partnerskich w oparciu o edukację regionalną.

Dyrektorzy obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. „W imię wolności” wypełniony patriotycznymi pieśniami i recytacjami wierszy w języku polskim i ukraińskim.
Goście ze szkół partnerskich odbyli również spotkania robocze, których celem było wypracowanie harmonogramu opartego na edukacji regionalnej. Przyszłoroczny harmonogram współpracy szkół w ramach „Naszych Małych Ojczyzn” obejmuje następujące zagadnienia:
- Moje miasto, mój region.
- Moja szkoła.
- Święta państwowe.
- Tradycje i obyczaje świąteczne.
- Moja klasa.
- Moja dzielnica – współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Celem głównym współpracy jest krzewienie poczucia tożsamości regionalnej oraz otwarcia się na inne społeczności i kultury, w co należy wliczyć:
- zapoznanie uczniów z pojęciami: regionalizm, Mała Ojczyzna; z regionem częstochowskim, jego położeniem, przynależnością administracyjną oraz walorami turystycznymi;
- kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt przewiduje organizację konkursów wiedzy, wywiadów, wykonanie gier i prac planszowych oraz przygotowanie prezentacji multimedialnych czy filmów.

Szkoły partnerskie z Częstochowy, które gościnnie przyjęły dyrektorów i współpracują już w projektach międzynarodowych, to: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego i Zespół Szkół Ekonomicznych.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0175 seconds.