Z ostatniej chwili

Nauczyciele uczą się reagować na przemoc i agresję

2020-12-17 12:02:39 informacje
img

Od listopada odbyło się już kilka szkoleń online dla pedagogów. Następne jeszcze przed końcem roku. To element antyprzemocowego projektu ,,Częstochowa wolna od przemocy” w ramach ,,Strefy empatii” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Chodzi o zapobieganie agresji i przemocowym postawom wśród dzieci i młodzieży – a więc zarazem o podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa. Poprzez warsztaty i prelekcje organizatorzy chcą dotrzeć do pedagogów szkolnych, wychowawców, rodziców – także samych dzieci i młodzieży szkolnej w każdym wieku – z wiedzą o szeroko pojętej agresji i przemocy oraz praktycznymi umiejętnościami radzenia sobie z nimi. W czasie pandemii – kiedy ograniczenie swobody, interakcji rówieśniczych czy zdalna nauka przekładają się bezpośrednio na życie psychiczne bardzo młodych ludzi, niejednokrotnie skutkując negatywnymi postawami czy zachowaniami – tego rodzaju inicjatywa wydaje się szczególnie wartościowa.  

Od 20 listopada odbyły się już cztery zdalne szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych w Częstochowie. Łącznie uczestniczyło w nich 106 osób. Omawiano relacje rówieśnicze w internecie w kontekście tzw. cyberprzemocy, uczono rozpoznawania agresji u dziecka i radzenia sobie z tym problemem – zarówno w przypadku przedszkolaków, jak i starszych dzieci. Szkolenia prowadziły specjalistki pedagogiki, psychologii i psychoterapeutki.

Kolejne szkolenie jeszcze przed świętami – 18 grudnia –  tym razem dla pedagogów pracujących z młodzieżą klas IV-VIII szkół podstawowych. Tematem ponownie będą przemoc i agresja – ich rozpoznawanie oraz radzenie sobie z nimi.   

Uczestniczący w szkoleniach mają też możliwość skorzystania z materiałów i prezentacji opracowanych przez prowadzące – materiały te są także dostępne na stronie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie pod linkiem http://zppp.ids.czest.pl

W zależności od warunków epidemicznych kolejne zaplanowane w projekcie zadania odbędą się z wykorzystaniem platformy MS Teams bądź w formie stacjonarnej.

Wkrótce zostaną też ogłoszone konkursy  pod hasłem „Bezpieczny świat we mnie i wokół mnie”. Dla klas VI – VIII szkoły podstawowej będzie to konkurs plastyczny, a dla klas I i II szkół ponadpodstawowych – konkurs na krótki spot filmowy. Ich regulaminy będą przesłane bezpośrednio do szkół.

Projekt „Częstochowa wolna od przemocy” trwa od listopada do czerwca przyszłego roku, a realizuje go Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, pod patronatem Urzędu Miasta.

Page generated in 0.0154 seconds.