Z ostatniej chwili

Nauka zdalna a zajęcia sportowe i praktyczne

2020-11-26 13:13:15 informacje
img

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, nauka zdalna w szkołach będzie przedłużona do 3 stycznia 2021 r. Do szkół – od najbliższego poniedziałku - wrócą za to zajęcia sportowe oraz praktyczna nauka zawodu.

Zajęcia sportowe

Od 30 listopada zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Kształcenie praktyczne

Od 30 listopada mogą być też prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie pracujący

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący pracownikami danego zakładu pracy mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile w zakładzie pracy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodego pracownika.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0166 seconds.