Z ostatniej chwili

Naukowo o „Smart City”

2019-05-27 12:27:36 informacje
img

„Rola zarządcy zasobu komunalnego w kształtowaniu koncepcji Smart City” – to tytuł trzydniowej konferencji naukowej, która od dziś, poniedziałku 27 maja odbywa się na Politechnice Częstochowskiej. 

Konferencje „Smart City” to cykliczne spotkania naukowców i praktyków, służące wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobem komunalnym, omówieniu nowoczesnych tendencji w architekturze czy różnych sposobów kształtowania przestrzeni publicznych.

Goście konferencji dowiedzą się m.in., jak mogą przebiegać niewielkie, oddolne zmiany przestrzeni osiedla – czyli tzw. mikroplanowanie z udziałem mieszkańców. Innym tematem będzie gdański model rozwiązywania problemów podwórzy komunalnych przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych. Zaprezentowane zostaną innowacje w zakresie windykacji wierzytelności wynikających z użytkowania lokali komunalnych oraz pomysły na efektywną komunikację z mieszkańcami. 

Uczestnicy konferencji porozmawiają również o zrównoważonym rozwoju zasobu mieszkaniowego, współpracy podmiotu zarządzającego z organizacjami pozarządowymi, a także o kształtowaniu pozytywnego wizerunku podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym.

Wśród prelegentów będzie m.in. prof. dr hab. Marek Bryx –  profesor w Szkole Głównej Handlowej, były wiceminister infrastruktury, autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych rynkowi nieruchomości i polityce mieszkaniowej. W konferencji udział wezmą także znakomici specjaliści i specjalistki z Politechniki Częstochowskiej. 

Konferencja potrwa do 29 maja. Szczegółowy program na stronie:http://konferencja.zgm-tbs.czest.pl/

 

Page generated in 0.0293 seconds.