Z ostatniej chwili

Nie daj się oszukać metodą „na rachmistrza”

2020-09-08 11:06:37 informacje
img

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny prowadzi powszechny spis rolny na terenie kraju. Spis realizowany jest głównie przez samospis internetowy i kontakt telefoniczny z użytkownikami gospodarstw rolnych. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się osobiście rachmistrzowie spisowi, którzy oprócz legitymacji ze zdjęciem będą również mieli upoważnienie do zbierania danych.

Spis rolny jest prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego lub wywiadu telefonicznego. Z osobami, które nie dokonają samospisu, osobiście skontaktują się rachmistrzowie spisowi.

Każdy przedstawiciel GUS będzie posiadał imienną legitymację ze zdjęciem umieszczoną w widocznym miejscu z podpisem dyrektora urzędu statystycznego, a także upoważnienie do zbierania danych.

W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości ankietera, należy zwrócić się do Urzędu odpowiedzialnego za przeprowadzenie spisu, by zweryfikować jego obecność w naszym gospodarstwie.

Wszelkie próby podszywania się pod rachmistrzów Policja prosi zgłaszać na numer alarmowy 112 lub 997.

Więcej informacji, m.in. o tym, o jakie sprawy zapyta rachmistrz, można znaleźć na stronie Powszechny Spis Rolny 2020 - Warto wiedzieć.

Page generated in 0.0137 seconds.