Z ostatniej chwili

Nie przestrzegał kwarantanny

2020-04-06 14:28:08 informacje
img

Policjanci z Myszkowa skontrolowali w sobotę mężczyznę objętego kwarantanną pod kątem przestrzegania jej warunków. Zastali go na miejscu, zgodnie z zaleceniami przebywał w swoim mieszkaniu. Tego samego dnia dzielnicowi postanowili jednak ponownie sprawdzić, czy mieszkaniec Myszkowa jest w domu. I wtedy już nie było go pod wskazanym adresem. Mundurowi szybko ustalili, że wybrał się do sklepu na zakupy. Odpowie teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie - informuje myszkowska Policja.
Za nieprzestrzeganie przez osobę objętą kwarantanną odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny do 500 zł (art. 116 KW). Ponadto policjanci przekazują taką informację do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć grzywnę w wysokości do 30.000 zł. Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Niezależnie od przepisów prawnych wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży – nie przestrzegając jej zasad, mogą się przyczynić nawet do czyjejś śmierci.

Page generated in 0.0129 seconds.