Z ostatniej chwili

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Częstochowy

2018-01-18 13:08:56 informacje
img

W Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, które świadczą nieodpłatną pomoc prawną. W 2018 roku zmieniła się lokalizacja dwóch z nich - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Spośród wszystkich 9 punktów dwa znajdują się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, Punkty III i IV w siedzibie MOPS przy ul. POW, a Punkty V i VI w siedzibie MOPS przy al. Niepodległości 20/22. Punkt VII funkcjonuje w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie przy al. Pokoju 12.
W roku 2018 zmieniła się lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy nr VIII i IX – znajdują się one obecnie w siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego przy ul. Worcella 22. 
Informacje o godzinach funkcjonowania znajdują się na stronie: http://www.czestochowa.pl/page/5305,nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie.html
Zadaniem punktów jest wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych oraz kształtowanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa. Uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są: osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, młodzież do 26. roku życia; seniorzy po ukończeniu 65 lat; osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; kombatanci i weterani; zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także kobiety w ciąży.
Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W 2017 roku udzielono w Częstochowie 3.766 bezpłatnych porad prawnych. Pomoc dotyczyła głównie spraw z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, administracyjnego i rodzinnego.

Page generated in 0.0526 seconds.