Z ostatniej chwili

Nieruchomości na sprzedaż

2021-06-15 12:53:17 informacje
img

Nieruchomości na sprzedaż

Centrum Obsługi Inwestora oferuje na sprzedaż działki przy ulicach Pirotechników, Huculskiej, Wałowej i Konwaliowej. Informuje też zainteresowanych, że termin wpłacenia wadium upływa 12 lipca 2021 r. 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w dniu 15 lipca 2021 r.:

-    działka nr 12/11 obręb 328 (ul. Pirotechników): godz. 9.00,

-    działki nr nr 1/33, 1/37 obręb 171 (ul. Huculska): godz. 9.20,

-    działka nr 1/34 obręb 171 (ul. Wałowa): godz. 9.40,

-    działka nr 882/1 obręb 425-Kawodrza Górna (ul. Konwaliowa 105): godz. 11.40.

 

Oto krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż oraz ich graficzne prezentacje:

1)    Działka nr 12/11 obręb 328 o powierzchni 2110 m kw. położona w  dzielnicy Stradom przy ul. Pirotechników.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 250.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 50.000 zł to 12 lipca 2021 r.
2)    Działki nr nr 1/33 i 1/37 obręb 171 o powierzchni łącznej 1992 m kw., położone w dzielnicy Lisiniec przy ul. Huculskiej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZR – tereny zieleni rekreacyjnej oraz minimalnie na terenie oznaczonym symbolem KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych. Cena wywoławcza wynosi 240.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 48.000 zł to 12 lipca 2021 r. 
3)    Działka nr 1/34 obręb 171 o powierzchni 670 m kw., położona w  dzielnicy Lisiniec przy ul. Wałowej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka jest położona w obszarze oznaczonym symbolem UMN – obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi 80.400 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 16.000 zł to 12 lipca 2021 r.

4)    Działka nr 882/1 obręb 425-Kawodrza Górna o powierzchni 1675 m kw., zabudowana m.in. budynkiem, w którym ostatnio mieściło się Miejskie Przedszkole nr 10, położona w dzielnicy Stradom przy ul. Konwaliowej 105.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 320.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 64.000 zł to 12 lipca 2021 r.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia 24 czerwca 2021 od godz. 11.00 do 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniu przetargowym zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod linkiem:  

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169920/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa 

Dodatkowych informacji dotyczących tych nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 34 370 77 09, 34 370 77 29 lub 34 370 78 49.

Page generated in 0.0159 seconds.