Z ostatniej chwili

Nowa energia w Oczyszczalni „Warta”

2018-10-12 15:36:30 informacje
img

Nową instalację trigeneracji, której celem jest jednoczesna produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz wody lodowe, zaprezentowano w Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. w Częstochowie. Inwestycja praktycznie uniezależnia energetycznie spółkę miejską od dostaw z zewnątrz - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
- Nasza Oczyszczalnia w sposób przemyślany, zaplanowany i konsekwentny modernizuje swoje zasoby, stosując innowacyjne rozwiązania inżynierskie – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Z realizowanych przez nią projektów i inwestycji korzysta nie tylko Spółka, ale przede wszystkim środowisko, rzeka Warta, a wraz z nią cała Częstochowa, a także mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu.
Agregat prądotwórczy wchodzący w skład nowej instalacji produkuje zarówno energię elektryczną, jak i cieplną. Energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni, natomiast pozyskane ciepło zostanie spożytkowane m.in. do wyprodukowania wody lodowej.
Ta inwestycja jeszcze bardziej podnosi bezpieczeństwo energetyczne Oczyszczalni („Warta” posiada już jeden generator na biopaliwo), będzie mieć też wpływ na optymalizację gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej w zakładzie.
Dzięki inwestycjom w ostatnich latach udało się usprawnić pracę oczyszczalni i poprawić stan środowiska naturalnego.
W 2015 r. częstochowska Oczyszczalnia Ścieków „Warta” zakończyła rozbudowę i modernizację swoich obiektów (z udziałem środków unijnych). Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu przedsiębiorstw w kraju.
- Kolejne inwestycje „Warty” to metodyczne działania na rzecz czystego środowiska, zrównoważonego rozwoju i lepszej jakości życia w mieście. Działania spółki wpisują się w miejski program Kierunek Przyjazna Częstochowa – dodaje prezydent.
Nowa instalacja, która powstała kosztem ok. 11 mln zł (środki spółki) w latach 2017-2018, ma jednocześnie produkować energię elektryczną, cieplną oraz wodę lodową w wysokosprawnej trigeneracji.
- Wchodzący w skład instalacji agregat prądotwórczy o mocy 500 kW jest zasilany gazem ziemnym, produkując zarówno energię elektryczną, jak i cieplną – wyjaśnia Piotr Pala, prezes „Warty”. - Energia elektryczna zaspokoi potrzeby własne oczyszczalni. Natomiast pozyskane ciepło zostanie wykorzystane do wstępnego podgrzania osadu odwodnionego na suszarni oraz zasilenia chłodziarki absorpcyjnej, celem wyprodukowania wody lodowej.
Oficjalna inauguracja funkcjonowania nowej instalacji nastąpiła wczoraj, w czwartek 11 października z udziałem władz samorządowych miasta oraz zaproszonych gości.
*
W 2015 r. Częstochowska Oczyszczalnia Ścieków „Warta” zakończyła rozbudowę i modernizację swoich obiektów. Rozpoczęta w 2011 r. inwestycja była kolejnym etapem modernizacji oczyszczalni (pierwszą część realizowano w latach 2004-2008). Wdrożenie projektu kosztowało blisko 64 mln zł, z czego ponad 20 mln stanowiła dotacja unijna. Zakres prac obejmował: modernizację Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej, modernizację piaskownika na terenie oczyszczalni przy ul. Srebrnej, wymianę linii kablowej między przepompownią i oczyszczalnią oraz wdrożenie technologii Biogradex.
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. eksploatuje obecnie dwie oczyszczalnie, które obsługują około 250 tys. mieszkańców – miasta Częstochowy oraz trzech gmin – Konopisk, Rędzin i Mykanowa, a także kilkaset różnej wielkości zakładów przemysłowych. Obie oczyszczalnie łącznie w ciągu roku przyjmują i oczyszczają ok. 17 mln m sześc. ścieków komunalnych.
Z końcem ubiegłego roku Częstochowa zajęła I miejsce w kategorii gospodarka wodna w ogólnopolskim konkursie ECO-MIASTO. Działania spółki w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków przyczyniły się do znacznej poprawy jakości ścieków odprowadzanych do Warty oraz spełnienia bardzo wymagających norm ustalonych w polskich i europejskich przepisach prawnych, a Centralna Oczyszczalnia Ścieków stała się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju.
W listopadzie 2017 r. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. znalazła się w gronie firm nagrodzonych za ekologiczny charakter prowadzonej działalności, skuteczność biznesową oraz za efektywne wdrażanie ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zdobywając nagrodę główną KLON 2017 za innowację ekologiczną inwestycji, osiągniętą we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.

Page generated in 0.0477 seconds.