Z ostatniej chwili

Nowa kadencja Związku Gmin Jurajskich

2024-06-24 10:27:19 informacje
img

Związek Gmin Jurajskich podsumował ostatni okres działalności i wybrał zarząd na kolejną kadencję. 

Związek zrzesza obecnie 34 gminy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zarówno z województwa śląskiego, jak i małopolskiego, w tym dwa największe miasta: Kraków i Częstochowę. Głównym zadaniem związku jest wspólne działanie na rzecz promocji turystycznej Jury, ze szczególnym uwzględnieniem miast i gmin tworzących związek.     
Od 2022 r. pomaga w tym tytuł Polskiej Marki Turystycznej, który udało się zdobyć dzięki staraniom ZGJ, co daje możliwość uczestnictwa w projektach i kampaniach promocyjnych organizowanych i współfinansowanych przez Polską Organizację Turystyczną.
W 2023 r. budżet ZGJ zamknął się – po stronie wydatków – kwotą ponad 1,8 mln zł, z czego  łączna suma środków pozyskanych z dotacji celowych (w tym ze Śląskiego i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Śląskiej Organizacji Turystycznej)  i działalności statutowej wyniosła 77%, a 23% stanowił wkład wnoszony przez gminy członkowskie w postaci składek.
Na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu delegaci wybrali Zarząd ZGJ na kolejną kadencję (zgodnie ze statutem wchodzą do niego reprezentanci Krakowa i Częstochowy, Ogrodzieńca (gdzie mieści się siedziba Związku) oraz po trzech reprezentantów małopolskiej i śląskiej części Jury.
Przewodniczącym został Włodzimierz Tutaj (rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy), zastępcami przewodniczącego – Katarzyna Gądek (zastępca dyrektora Wydziału Turystyki UM Krakowa) i Edward Moskalik (wójt Janowa). Ponadto w skład Zarządu weszli: Norbert Bień (wójt gminy Klucze), Arkadiusz Ilski (skarbnik Ogrodzieńca), Paweł Kaziród (zastępca prezydenta Zawiercia), Magdalena Pagacz (radna Trzebini). Krzysztof Wołos (wójt Wielkiej Wsi) oraz Adam Zamora (burmistrz Żarek). Późniejszą decyzją Zarządu skarbnikiem ZGJ został Arkadiusz Ilski.
W skład Komisji Rewizyjnej ZGJ weszli: Lesław Blacha (wójt gminy Gołcza) – jako przewodniczący, Mirosław Golanko (wójt Zielonek), Małgorzata Kitala-Miroszewska (rzecznik UM Myszkowa), Dorota Wnuk (burmistrz Włodowic).
Biuro ZGJ jest kierowane przez Roberta Nierodę, a pracują w nim także Katarzyna Ćmak i Rafał Rębisz.
Fot. Fb Związku Gmin Jurajskich

Page generated in 0.018 seconds.