Z ostatniej chwili

Nowe Centrum Urazowe w szpitalu na Parkitce

2019-10-15 12:32:39 informacje
img

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie  7 października odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Urazowego,  w ramach którego funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy. W wydarzeniu, które miało miejsce w siedzibie szpitala przy ul. Bialskiej, wzięli udział m.in. przedstawiciele MiniSterstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarządu Woj. Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także posłowie, senatorowie oraz władze miejskie. 

W trakcie uroczystości zaprezentowano efekty prac zrealizowanych w ramach inwestycji, której wartość wyniosła blisko 12 mln zł. Na tę kwotę złożyło się m.in. 8,5 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz prawie 2 mln zł z budżetu województwa śląskiego.

Inwestycja była możliwa dzięki uwzględnieniu placówki w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zadecydowało o tym m.in. położenie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych szlaków komunikacyjnych oraz wzmożony ruch turystyczny. Do tej pory na terenie liczącego ponad 4,6 mln mieszkańców województwa śląskiego funkcjonowało tylko jedno centrum urazowe - w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu.

– W trosce o dobro mieszkańców województwa śląskiego, prowadzimy regularne działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości opieki medycznej w naszej placówce. Utworzenie Centrum Urazowego to kolejna inwestycja, która zagwarantuje wielospecjalistyczną pomoc medyczną wszystkim pacjentom – wyjaśnia Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. – Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego będzie dysponował salą operacyjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie skomplikowanych zabiegów medycznych.

Środki na inwestycję zostały rozdysponowane pomiędzy trzy główne obszary. Prawie milion złotych przeznaczono na budowę lądowiska. Pozwoli ono maksymalnie skrócić czas podejmowanych czynności medycznych, co w nagłych przypadkach jest jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie diagnostyki oraz terapii.

Ponad 8,3 mln zł pochłonęły prace budowlano-remontowe wybranych obszarów Centrum Urazowego, natomiast ponad 2,6 mln zł wyniósł koszt doposażenia Centrum Urazowego w specjalistyczny sprzęt medyczny. Nowoczesne, funkcjonalne pomieszczenia oraz wysokiej klasy aparatura i wyposażenie oddziałów szpitalnych przyczyni się do zwiększenia efektywności działań medyczno-ratunkowych na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, w tym szczególnie pacjentom urazowym.

Realizacja rzeczowa i finansowa tego przedsięwzięcia inwestycyjnego miała miejsce w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego” i zakończyła się w styczniu. Wszystkie założone cele rzeczowe zostały osiągnięte. Szpitalny Oddział Ratunkowy działający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przyjmuje ok. 50 tys. pacjentów rocznie.

Page generated in 0.0244 seconds.