Z ostatniej chwili

Nowe drogi dojazdowe na Skorkach

2018-10-31 12:42:27 informacje
img

Nowe drogi dojazdowe powstaną na Skorkach. Ich łączna długość wyniesie 775 m. Zbudowana będzie też niezbędna infrastruktura techniczna. To kolejne miejskie zadanie drogowe, wartości ponad 4,8 mln zł, wspierające inwestycje w lokalizacji „Skorki” na częstochowskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Wszystkie projektowane odcinki będą drogami klasy D, a więc dojazdowymi. Trzy będą miały nawierzchnię z kostki betonowej, a jedna – z betonu asfaltowego. Zadanie obejmuje też utworzenie zjazdów i ciągów pieszych.
W ramach inwestycji powstanie również kanalizacja deszczowa. Trzy z projektowanych dróg będą odwodnione poprzez wpusty i przykanaliki oraz kolektor deszczowy z włączeniem do istniejącego kanału; w ciągu czwartej powstaną z kolei zwieńczenia wpustów deszczowych. Wzdłuż trzech z planowanych odcinków dróg powstaną nowe odcinki sieci wodociągowej wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Ekonomicznej. Projekt przewiduje też budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do projektowanej w odrębnym opracowaniu kanalizacji sanitarnej z przebiegiem wzdłuż ul. Ekonomicznej. Dodatkowo zakres robót – na jednym z planowanych odcinków – przewiduje regulację pionową 9 studni kanalizacyjnych, 10 wpustów deszczowych, 5 skrzynek zasuw oraz profilowanie istniejącej nawierzchni warstwą stabilizowanego mechanicznie kruszywa.
Inwestycja obejmie też instalację nowego oświetlenia drogowego – linii kablowej oraz 21 latarń – a także budowę telekomunikacyjnego kanału technologicznego. Trzeba będzie też przebudować i zabezpieczyć kolidujące urządzenia elektroenergetyczne – linie kablowe niskiego i średniego napięcia oraz kolidującą linię napowietrzną, a także przebudować stację transformatorową.
Dopełnieniem robót będzie założenie trawnika, który od momentu odbioru inwestycji obejmie roczna pielęgnacja pogwarancyjna.  
Wszystkie te prace – prowadzone kosztem 4 mln 811 tys. zł –  mają zakończyć się do końca maja przyszłego roku. Wykona je wyłoniona w przetargu firma Domax z Boronowa.
Na Skorkach trwają obecnie roboty m.in. przy przedłużeniu ul. Ekonomicznej. Koszt jej rozbudowy, wraz z budową kanalizacji i kolektora deszczowego to 8,8 mln zł. Skorzystają z niej firmy budujące lub planujące tam swoje zakłady. Prace mają zakończyć się tej jesieni.

Na zdjęciu: ul. Ekonomiczna na Skorkach
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0371 seconds.