Z ostatniej chwili

Nowe kamery miejskiego monitoringu

2020-02-13 10:48:46 informacje
img

Miejski monitoring wizyjny, którego centrum znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej, został rozbudowany o kolejne 6 punktów kamerowych, które obejmą 26 nowych monitorowanych miejsc. Tym razem w rejonie w dzielnicach Północ i Tysiąclecie – informuje częstochowska Straż Miejska.

Punkty zainstalowano w ramach zadań z tzw. budżetu obywatelskiego. Obecnie system przechodzi fazę niezbędnych testów i kalibracji.

Miejski monitoring wizyjny Częstochowy został rozbudowany o 2 punkty kamerowe przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z ul. Kiedrzyńską oraz o 4 punkty kamerowe na terenie parku miejskiego w rejonie ul. Fieldorfa-Nila i ul. Pużaka.

Zgodnie z wnioskami mieszkańców głosujących na zadanie, rejestracją wizyjną zostały objęte obszary w rejonie al. Armii Krajowej i Kiedrzyńskiej (sytuacja na skrzyżowaniach oraz w obrębie przejść dla pieszych, a także na pobliskich przystankach komunikacji autobusowej i tramwajowej).

W rejonie parku przy ul. Fieldorfa-Nila i Pużaka dozorem objęto place zabaw i miejsca spacerowe w zakresie umożliwiającym rejestrację. W efekcie system monitoringu ma przyczynić się do przeciwdziałania dewastacji wyposażenia parku i zieleni oraz do eliminacji zachowań uciążliwych dla mieszkańców.

W wyniku ostatniej inwestycji miasta, w Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego pojawiło się do obserwacji 26 nowych obrazów (miejsc). Obecnie system miejskiego monitoringu składa się z 91 punktów kamerowych, które emitują 123 różnych obrazów, czyli monitorowanych miejsc (z jednego słupa kamerowego może być emitowane z kilku urządzeń nawet do kilku obrazów).

Kolejne kamery mają powstać m.in. w rejonie Promenady Śródmiejskiej.

Fot. Obraz z nowych kamer miejskiego monitoringu

Page generated in 0.0241 seconds.