Z ostatniej chwili

Nowe kanały sanitarne

2019-03-05 13:17:13 informacje
img

Miasto ogłosiło przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kusocińskiego, Zuchów, Łączności, Protazego i Koszarowej. Oferty można składać do 18 marca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Inwestycja przy ul. Kusocińskiego (dzielnica Błeszno) obejmie budowę odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o długości ponad 48 m. Prace w ulicy bocznej od ul. Zuchów (Błeszno) będą dotyczyły budowy odcinka kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kominkowych – o długości ok. 223 m.
W ulicy bocznej od ul. Łączności (Stradom) zostanie wykonana kanalizacja z rur PCV o długości ok. 41 m oraz 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego (ok. 15 m)
W rejonie ulicy Protazego (Stradom) powstanie kanalizacja sanitarna z rur PCV o długości ok. 114 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego (ok. 3 m)
Natomiast w ulicy Koszarowej (Stradom), zostanie wykonana kanalizacja z rur PCV o długości ok. 12 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego (ok. 2,6 m)
Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca powinien zrealizować inwestycję do końca września.
Oferty w przetargu można składać do 18 marca w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej.
Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1160462/iz-271-12-2019

Page generated in 0.032 seconds.