Z ostatniej chwili

Nowe kanały w ramach inicjatywy lokalnej

2020-12-02 13:02:11 informacje
img

W Częstochowie powstało w 2020 roku 9 odcinków kanalizacji sanitarnej w ramach Inicjatywy Lokalnej. Inwestycje realizowało miasto przy wkładzie finansowym grup mieszkańców, zgłaszających zadania. Łącznie powstały odcinki o długości ponad 1 km - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Inicjatywa Lokalna to jeden z instrumentów (m.in. oprócz Budżetu Obywatelskiego) bezpośredniego decydowania mieszkańców o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na konkretne inwestycje. Rokrocznie samorząd przeznacza pewną pulę środków na Inicjatywę Lokalną (ok. 1 mln zł). Jest ona wykorzystywana na postulowane zadania, w tym m.in. na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej. Lokalizacje wskazują grupy mieszkańców, deklarując jednocześnie partycypację w kosztach inwestycji. Są to z reguły odcinki kanalizacji obsługujące nowe osiedla czy grupy domów, powstających na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

W 2020 r. udało się zrealizować w ramach IL 9 odcinków kanalizacji o łącznej długości 1022 m, wybudowano też 27 przyłączy. Odbiorów prac dokonywano jesienią, od końca września do listopada, w jednym przypadku inwestycja jest jeszcze finalizowana.

Zrealizowane zostały odcinki w następujących lokalizacjach:

  •     - ul. Kawodrzańska (dzielnica Stradom) - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200/5,9 mm – 26,38 mb (koszt robót budowlanych 13,8 tys. zł);
  • -    ul. Miętowa (dz. Dźbów) - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200/5,9 mm – 76,99 mb (koszt robót budowlanych 61,2 tys. zł);
  •     - rejon ul. Zuchów – II etap (dz. Błeszno) - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200/5,9 mm – 160,08 mb (koszt robót budowlanych 64,9 tys. zł);
  •     - droga wewnętrzna boczna od ul. Gruszowej (dz. Kiedrzyn) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200/5,9 mm – 170,10 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (sięgacze) z rur PVC – 8 szt. (koszt robót budowlanych 76,5 tys. zł);
  • -     ul. Reduty Częstochowskiej (dz. Stradom) - sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 – 144,95 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (sięgacze) z rur kamionkowych – 8 szt. (koszt robót budowlanych 61,5 tys. zł);
  •     - ul. Warchałowskiego (dz. Północ) - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200/5,9 mm – 169,79 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (sięgacze) z rur PVC Ø160/4,7 mm – 5 szt. (koszt robót budowlanych 102,1 tys. zł);
  •     - droga boczna od ul. Konwaliowej (dz. Stradom) - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200/5,9 mm – 36,80 mb oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (sięgacz) z rur PVC – 1 szt, (koszt robót budowlanych 23,7 tys. zł);
  • -     droga boczna od ul. Przestrzennej (dz. Stradom) - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200/5,9 mm – 142,56 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (sięgacze) z rur PVC – 4 szt. (koszt robót budowlanych 119,1 tys. zł);
  • -     ul. Mazowiecka i ul. Krynicka (dz. Częstochówka-Parkitka) – kanalizacja sanitarna z rur PVC Lite ø200x5,9mm – o długości ok. 94,05 mb oraz przyłącze (sięgnik) do granicy działki z rur PVC Lite ø160x4,7mm – 1 szt. - ok. 3,8 mb (koszt robót budowlanych 57,6 tys. zł). To zadanie jest obecnie finalizowane.

Page generated in 0.0156 seconds.