Z ostatniej chwili

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

2019-03-07 15:01:02 informacje
img

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2019 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Wynoszą one obecnie odpowiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.404 zł 70 gr
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.322 zł 90 gr
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. (4.863 zł 74 gr).

Page generated in 0.0304 seconds.