Z ostatniej chwili

Nowe zasady izolacji i kwarantanny

2020-09-09 16:02:00 informacje
img

Zmieniły się zasady izolacji - w tym izolacji domowej oraz kwarantanny dla osób, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Trwają teraz 10 dni, a nie - jak dotychczas - 14. Inne są też zasady testowania.

KWARANTANNA jest nakładana na osoby które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Podlegają jej również osoby, które wróciły z zagranicy – w tej chwili dotyczy to większości, ale nie wszystkich krajów.

Trwa teraz 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy (w tym przypadku kwarantannę odbywa się z osobami zamieszkującymi wspólnie).

Podczas kwarantanny należy pozostać w swoim miejscu zamieszkania, a jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować taką osobę do wyznaczonego ośrodka.

UWAGA! W trakcie kwarantanny nie można zmienić miejsca pobytu.

Jeśli podczas tych 10 dni osoba przebywająca na kwarantannie poczuje się gorzej, powinna zgłosić się do lekarza POZ, korzystając z teleporady.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi Ci grzywna do 30 tys. zł.

IZOLACJA, W TYM IZOLACJA DOMOWA

Ostateczny czas trwania izolacji będzie zależał obecnie od stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) pacjenta i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.

Jeśli ktoś został skierowany do izolacji w warunkach domowych, bo rozpoznano u niego zakażenie koronawirusem, to w siódmej dobie otrzyma na swój telefon wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w 8.-10. dobie. Lekarz zdecyduje, jak długo potrwa jeszcze ta izolacja. Może to załatwić za pomocą teleporady, ale może też zdecydować o konieczności wizyty domowej.

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej koniec następuje po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna się kończyć  po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku osób, które mają słabą odporność (np. choroby przewlekłe) izolacja  może zostać przedłużona do 20 dni.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.