Z ostatniej chwili

Nowi patroni częstochowskich ulic: Gustaw Gracki

2020-07-24 13:30:46 informacje
img

Jednym z nowych patronów częstochowskich ulic jest Gustaw Gracki powstaniec warszawski i zasłużony częstochowski pedagog. Jego imię otrzymała boczna ulica od ul. Ostatniej, w bliskim sąsiedztwie ulicy Powstańców Warszawy. 

Gustaw Gerard Gracki (1927–2013) był żołnierzem Armii Krajowej i znanym częstochowskim pedagogiem. Urodził się w  Niechniewiczach k. Nowogródka. Wychował się na Kresach Wschodnich. W czasie okupacji mieszkał z rodzicami przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, uczył się w II Męskim Gimnazjum Mechanicznym. Żołnierzem ZWZ-AK został, przyjmując pseudonim ,,Junek”. W czasie powstania walczył w 6. kompanii „Wawer” batalionu „Kiliński” w rejonie Śródmieście – Północ; brał m.in. udział w nieudanej próbie zdobycia Dworca Gdańskiego. Po upadku powstania trafił do niemieckiego obozu Braunschweig. Do Polski wrócił w 1947 roku, odnajdując swoich rodziców w Częstochowie. Uczył się w Gimnazjum dla Pracujących, będąc jednocześnie zatrudnionym jako kancelista w Urzędzie Miasta Częstochowy w Zarządzie Mienia Porzuconego. Po maturze studiował polonistykę na UJ. Uczył w częstochowskim Liceum TPD nr 1 (późniejszym ,,Mickiewiczu”), potem w Studium Nauczycielskim i Liceum Korespondencyjnym dla Pracujących, a dodatkowo także w Szkole Pielęgniarskiej, Szkole Położnych i Liceum Felczerskim. Od 1969 związał się z II LO im. R. Traugutta; był w nim zastępcą dyrektora. Był także wiceprezesem oddziału miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz wizytatorem-metodykiem języka polskiego. W 1994 roku przeszedł na emeryturę, ale w szkolnictwie pracował do 2002 roku. W 2008 wydał książkę „Wspomnienia z Powstania Warszawskiego”. Po śmierci w 2013 roku spoczął na cmentarzu w Ruszczy k. Krakowa. Na częstochowskim cmentarzu Kule znajduje się poświęcona mu symboliczna tablica (kwatera 74, rząd 11, grób 15). Odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotą Odznaka ZNP.

Fot. www.absolwent.traugutt.net

Page generated in 0.0158 seconds.