Z ostatniej chwili

Nowi patroni częstochowskich ulic: Jerzy Duda-Gracz

2020-07-27 10:28:25 informacje
img

Patronem bocznej drogi od ul. Zakopiańskiej został Jerzy Duda-Gracz (1941–2004). Z urodzenia częstochowianin, absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych (dzisiejszego Zespołu Szkół Plastycznych) i katowickiego Wydziału Grafiki krakowskiej ASP (dziś ASP w Katowicach), a następnie docentem, nauczycielem malarstwa i grafiki tej uczelni, póżniej natomiast był związany z Wydziałem Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jego obrazy, rozpoznawalne przez miłośników malarstwa na całym świecie, znajdują się w renomowanych kolekcjach sztuki m.in. w Muzeum Watykańskim, we Florencji, Paryżu, Wiedniu, Moskwie, USA. Choć swoje życie związał z Katowicami,  Częstochowa była jego najważniejszym duchowym punktem odniesienia, a wykonana dla częstochowskiego klasztoru „Golgota Jasnogórska” pozostaje jedną z jego najważniejszych malarskich realizacji. Z najbardziej znanych wymienia się cykle jego prac: Motywy, Tańce, Dialogi Polskie; Obrazy Jurajskie; Obrazy Arystokratyczno-Historyczne, Pejzaże Polskie i Obrazy Prowincjonalno-Gminne; Chopinowi.

Fot. Janusz Mielczarek

Page generated in 0.0138 seconds.