Z ostatniej chwili

Nowoczesny angiograf

2020-07-20 19:02:12 informacje
img

Kupiony niedawno angiograf najnowszej generacji – Philips Azzurion oficjalnie zaprezentowano dziś, w poniedziałek 20 lipca w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP przy ul. Bialskiej. Placówka pokazała także m.in. nowo otwartą Pracownię Biologii Molekularnej oraz Pracownię Bronchoskopii, również wyposażone w nowoczesną, zaawansowaną aparaturę medyczną.

– Philips Azzurion oferuje bardzo dobrą jakość obrazowania oraz wysokiej klasy systemy kontroli dawki, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego. Aparat jest wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, jak np. ocena czynnościowa zwężeń wieńcowych czy obrazowanie naczyń wieńcowych od środka. Te systemy są w pełni zintegrowane z torem wizyjnym (SyncVision), co pozwala lekarzowi wykonującemu zabieg na precyzyjne umieszczenie implantowanego stentu w naczyniu, a jednocześnie skraca czas badania i obciążenie pacjenta – wyjaśnia dr n. med. Jacek Gabryel, kierownik Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki.

Angiograf umożliwia również tzw. cardioswing, czyli wykonanie badania pojedynczym skanem z obrotem lampy o prawie 360 stopni wokół ciała pacjenta poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Jeszcze bardziej przyspiesza to wykonywany zabieg i pozwala zmniejszyć ilość wykorzystywanego kontrastu oraz dawkę promieniowania.

Zakup angiografu to niejedyna istotna inwestycja, którą Szpital zrealizował w ostatnim czasie. Z uwagi na pandemię koronawirusa, koniecznością stało się utworzenie Pracowni Biologii Molekularnej przy Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej. Metody wykorzystywane w biologii molekularnej są obecnie bardzo ważnym elementem diagnostyki w wielu dziedzinach medycyny, w tym również w mikrobiologii klinicznej. Wymaga to zarówno doświadczonego, profesjonalnie przygotowanego personelu, jak również specjalistycznego sprzętu. W związku z tym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie otrzymał od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nowoczesny aparat do badań molekularnych metodą RT-PCR.

– Obecnie Pracownia Biologii Molekularnej będzie nastawiona przede wszystkim na diagnostykę antygenu wirusa SARS-CoV-2. Zakupiony sprzęt to kompleksowy system do przeprowadzania tzw. oznaczeń molekularnych. Od teraz będziemy mogli wykonywać szeroko pojęte badania z wykorzystaniem metody PCR, które do tej pory nie były realizowane w Częstochowie. Tym samym będziemy w stanie oznaczać wiele patogenów zapalnych, ich geny oraz geny lekoodporności, co znacznie ułatwi i przyspieszy proces diagnostyki i leczenia. Warto podkreślić, że nowy aparat posiada wymagane certyfikaty CE IVD – mówi Elżbieta Maćkowiak, kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

Goście mieli również okazję zobaczyć sztuczne nerki pozyskane przez Szpital dzięki fundatorom – Urzędowi Wojewódzkiemu oraz lokalnym samorządom, a także odwiedzić siedzibę placówki przy ul. PCK. Tam znajduje się m.in. blok operacyjny oraz doposażona w nowy sprzęt Pracownia Bronchoskopii działająca w ramach Oddziału Pulmonologii. Placówka kupiła do niej nowoczesny wideobronchoskop ultrasonograficzny. Ten sprzęt zdecydowanie ułatwia przeprowadzenie bronchofiberoskopii (EBUS) i umożliwia pobranie materiału do badań nawet z trudno dostępnych miejsc drzewa oskrzelowego. Umożliwia też operatorowi utrzymanie obrazu endoskopowego w pełnym polu widzenia. Badanie EBUS to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostyki chorób dróg oddechowych. Wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce nowotworów płuc przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia i wnęki płuca. Znajduje również zastosowanie w diagnostyce innych chorób układu oddechowego, takich jak sarkoidoza, gruźlica czy chłoniaki.

Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie było możliwe dzięki wsparciu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządów.

Fot. Materiały organizatora

Page generated in 0.0208 seconds.