Z ostatniej chwili

Nowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego

2021-09-03 12:39:26 informacje
img

Ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak został nowym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Zastąpił na tym stanowisku ks. dra Grzegorza Szumerę.

Jest prezbiterem archidiecezji częstochowskiej, patrystą i teologiem dogmatykiem. Doktorat z teologii patrystycznej uzyskałna Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie (1991). Habilitował się z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w 2011 r.). Od 15 maja 1991 r. był pracownikiem watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, a od 1 marca 2002 r. dyrektorem Departamentu Seminariów tejże Kongregacji. Od 22 kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Seminariów Kongregacji ds. Duchowieństwa. Ma w dorobku 10 książek i ok. 80 artykułów naukowych o tematyce patrystycznej, dogmatycznej i pastoralnej.

Page generated in 0.0193 seconds.