Z ostatniej chwili

Nowy rok szkolny

2019-09-02 22:53:45 informacje
img

Ponad 32,5 tys. uczniów i przedszkolaków zakończyło wakacje i rozpoczęło naukę w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzących jest Gmina Miasto Częstochowa - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Uroczyste akademie inaugurujące nowy rok szkolny odbyły się 2 września w większości placówek oświatowych.
W Częstochowie rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło w sumie 32.598 uczniów i przedszkolaków, w tym: 13.949 uczniów w szkołach podstawowych (1767 w klasach pierwszych), 5772 w liceach ogólnokształcących (2720 w klasach pierwszych), 1427 w szkołach branżowych i zawodowych (832 w klasach pierwszych) oraz 6211 w technikach (2562 w klasach pierwszych). Do przedszkoli od września będzie uczęszczało 5239 dzieci.
W uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych wziął udział prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Życzył uczennicom i uczniom dobrych ocen, wytrwałości w dążeniach do celów, wspaniałych wspomnień i niezapomnianych przyjaźni.
Po uroczystej akademii reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, prezes Zarządu Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców Jedność Ryszard Buła oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maciej Trzmiel podpisali porozumienie o współpracy.
Jego głównym celem jest przygotowanie młodzieży do życia zawodowego, aktywizacja absolwentów szkoły oraz stworzenie im możliwości odbycia praktyk i zatrudnienia w Społem PSS „Jedność”. W ramach porozumienia mają być m.in. organizowane konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne dotyczące kierunków kształcenia ZSE – technik handlowiec, technik spedytor, a także wizyty dydaktyczne związane z funkcjonowaniem zakładów prowadzonych przez spółdzielnię.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0296 seconds.