Z ostatniej chwili

O kwarantannie

2020-03-24 12:09:10 informacje
img

W najbliższym czasie coraz więcej częstochowianek i częstochowian będzie w związku z rozwojem pandemii poddawanych kwarantannie, najczęściej we własnych domach. Za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad przewidziano bardzo wysokie kary. Osoby poddane kwarantannie lub izolacji są uprawnione do świadczeń. Działa też specjalna aplikacja, która usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie, należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wytycznych.
Ważne! Decyzję można dostarczyć pracodawcy lub do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
* Co wolno, a czego nie wolno robić będąc w domowej kwarantannie:
- Nie opuszczaj domu.
- Nie wychodź do sklepu.
- Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
- Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
- Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
- Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
- Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
- Zachowaj zasady higieny.
- Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
- Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
- W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
- Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
- W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
W razie potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista
Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl
Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus                
*
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara do 30 tys. zł
*
Aktualizowane informacje, związane z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w  Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim można znaleźć na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 
* Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
Decyzja o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji wydana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.
Za okres trwania kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Aby uzyskać takie świadczenie, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (do pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u). Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje taką decyzję do swojego płatnika składek, a więc pracodawcy, zleceniodawcy. 
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.
Ważne!
Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

* APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA
Jak podaje serwis rządowy, kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa izolowana osoba, podstawową ocenę stanu jej zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły tym, którzy nie mają takiej możliwości samodzielnie.
By aktywować aplikację, należy ją pobrać z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu trzeba się zarejestrować za pomocą numeru telefonu. Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który zostanie przesłany smsem.
Aplikacja za zgodą użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.
Infolinia techniczna - tel. +48 22 165 57 44
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
 
* Pomoc osobom w kwarantannie
Co możesz zrobić?
Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. 
W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.
Uwaga! Każda osoba, która ma informację, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. 
Policjant pomoże!
Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.
Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.
Ciepły posiłek w domu
W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina. 
Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.
Potrzebujesz pomocy psychologa? 
Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie. 
Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Jak przetrwać kwarantannę? Psycholog odpowiada: daj sobie czas

Page generated in 0.0152 seconds.