Z ostatniej chwili

O prawach wyborczych kobiet na stulecie ich uzyskania

2018-11-29 15:38:07 informacje
img

O kobietach, które zasłużyły się dla sprawy równouprawnienia oraz o społecznych i politycznych konsekwencjach przyznania kobietom praw wyborczych przed stu laty, rozmawiały badaczki – nie tylko z Częstochowy - podczas środowej konferencji w Ratuszu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Konferencja pod hasłem „Stulecie praw wyborczych Polek na stulecie niepodległości Polski” odbyła się  w ramach częstochowskich obchodów stulecia niepodległości Polski. Spotkanie służyło m.in. wypełnieniu luk w świadomości społecznej dotyczących historii politycznego i społecznego upodmiotowienia kobiet, przypomnieniu postaci istotnych dla sprawy równouprawnienia, a także kształtowaniu postaw równościowych, demokratycznych i patriotycznych.    
Prowadzona przez dr hab. Magdalenę Bsoul-Kopowską z Politechniki Częstochowskiej konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył stanu prawnego po uzyskaniu praw wyborczych i realiów uczestnictwa kobiet w życiu publicznym; drugi – społecznych i politycznych konsekwencji uzyskania tych praw.
Pierwsze wystąpienie, zatytułowane „O wyborcze prawa kobiet. Historia społecznej emancypacji”, wygłosiła dr hab. Marta Sikorska-Kowalska z Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Izabela Szumlas-Majzner – związana wcześniej z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza, a obecnie z wydawnictwem
„Taurus” – mówiła o kobietach naszego regionu w kontekście wyborów parlamentarnych 20-lecia międzywojennego. Podkreśliła m.in., że kobiety bardzo chętnie korzystały z czynnego prawa wyborczego (czyli możliwości głosowania) po roku 1918, choć najaktywniejsze okazały się nie na polu politycznym, a kulturalno-oświatowym – taka była też potrzeba po długim okresie zaborów. Dr Agnieszka Kwiatek z Politechniki Częstochowskiej przypomniała walkę kobiet o prawo do edukacji, przedstawiając szerzej sylwetkę Kazimiery Bujwidowej. Żona słynnego polskiego bakteriologa Odona Bujwida nie tylko w ogromnym stopniu stała za jego sukcesem (ich córka, lekarka Zofia Mostkowska, pisała: „Gdyby tatuś nie miał przy sobie Mamy to naprawdę ani jednej ćwierci tego, co zrobił, nie pozostawiłby po sobie”), ale także była jedną z pierwszych polskich feministek – domagała się dopuszczenia kobiet do studiów wyższych, równouprawnienia partnerki i partnera w małżeństwie, zwracała też uwagę na groźną zależność materialną kobiety od mężczyzny.
Anna Kowalczyk – dziennikarka, reporterka, blogerka i felietonistka – przedstawiła swoją książkę „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich”. Wydana w tym roku publikacja, ilustrowana przez Martę Frej, już okazała się sukcesem, który przerósł oczekiwania wydawcy i autorki – pierwszy nakład rozszedł się na pniu. Anna Kowalczyk zauważyła m.in., że dziś problemem nie jest już brak zweryfikowanego naukowo materiału na temat roli kobiet w polskiej historii, ale to, że wiedza ta jeszcze nie jest upowszechniona. Może o tym choćby świadczyć nagranie sondy ulicznej zaprezentowane na konferencji przez autorkę – głównie młode osoby pytane przed bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego o słynne Polki były w stanie wymienić co najwyżej Marię Curie-Skłodowską.
Wspomniano także o innej znakomitej, jeszcze świeżej publikacji – książce Jarosława Kapsy  „Jej opowieści. Rzecz o uprawnieniu kobiet”. Promowana kilka miesięcy temu, także w Ratuszu, pozycja spełnia bowiem tak potrzebne zadanie przybliżania osobom spoza środowisk akademickich sylwetek zasłużonych, a zazwyczaj niewystarczająco docenionych i upamiętnionych Polek.      
Drugi blok wystąpień rozpoczęła kolejna przedstawicielka częstochowskiego środowiska akademickiego, dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera z Politechniki Częstochowskiej, mówiąc o długofalowych efektach przyznania Polkom prawa wyborczego. Z kolei dr inż. Agnieszka Puto, również z naszej Politechniki, mówiła o przedsiębiorczości kobiet po odzyskaniu niepodległości, a dr Edyta Widawska z Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła referat „Sto lat minęło i co dalej?” Spotkanie zakończyła dyskusja, dlaczego postacie kobiece są nieobecne w narracji historycznej oraz jak przywracać o nich pamięć.
W sali, w której odbywała się konferencja, można było oglądać prace laureatek i laureatów konkursu plastycznego dla szkół podstawowych „Częstochowianki na rzecz Niepodległej”.
Wydarzenie – pod honorowym patronatem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka – zorganizował Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wraz z pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. równych szans, a współorganizowały je: Instytut Historii oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Muzeum Częstochowskie.

Page generated in 0.0298 seconds.