Z ostatniej chwili

O smogu w przedszkolach

2019-11-05 11:15:00 informacje
img

„MOGĘ! Zatrzymać smog - Przedszkolaku złap oddech” - to hasło kampanii edukacyjno-informacyjnej, w ramach której 17 częstochowskich przedszkoli otrzyma oczyszczacze powietrza. Dzieci wezmą też udział w konkursach i zajęciach edukacyjnych. - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Kampania ma podnieść świadomość ekologiczną mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego, zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów co do wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Kampania zostanie przeprowadzona, aby zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej (m.in. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji) i podnieść świadomość ekologiczną dzieci dotyczącą wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Działania mają także uświadomić rodzicom/opiekunom jaki wpływ na zdrowie - szczególnie dzieci – ma zanieczyszczone powietrze; wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy.

W ramach kampanii 17 częstochowskich przedszkoli otrzyma oczyszczacze powietrza. Przewidziano także konkurs na scenariusz zajęć dla dzieci dotyczący zanieczyszczenia powietrza oraz na przedstawienie. Jednym z zadań będzie również przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i akcji informacyjnej wśród rodziców.

Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskanych w ramach działania EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

Page generated in 0.0147 seconds.