Z ostatniej chwili

O współczesnych problemach młodzieży

2020-03-03 12:01:33 informacje
img

W Częstochowie odbyła się konferencja naukowa „Znaczenie klimatu szkoły w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży”. Spotkanie było inauguracją programu Epsilon, realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i pedagodzy ze szkół ponadpodstawowych. 

Pierwszego dnia uczestnicy skupili się na takich zagadnieniach, jak m.in. szanse i zagrożenia współczesności jako wyzwanie dla wspólnej mobilizacji szkoły w procesie wychowania czy skuteczne praktyki wychowawcze w szkołach ponadpodstawowych w Polsce i na świecie. Drugi dzień poświęcony był problematyce zachowań autodestrukcyjnych młodzieży. Podczas wykładu i warsztatów zgromadzeni uczyli się, jak rozpoznawać problemy i jak z nimi pracować. Wzięli też udział w warsztatach szkoleniowych poświęconych pracy z zespołem klasowym w oparciu o zasoby grupy oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych.

Program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon powstał jako odpowiedź na narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych, co dotyka w równie destrukcyjnym stopniu uczniów przejawiających wspomniane zachowania, jak i ich otoczenie i z czym mierzyć się muszą wychowawcy. Wskazuje się, że działania wychowawcze i profilaktyczne ukierunkowane na akceptację dziecka agresywnego mogą zapobiegać powstawaniu i rozwojowi dewiacyjnych zachowań. Dobrze funkcjonujący zespół klasowy, posiadający pozytywną relację z wychowawcą, może stać się środowiskiem wychowawczym korygującym zachowania ucznia. Kompetencje wychowawcy do stwarzania uczniom zagrożonym odrzuceniem lub odrzuconych przyjaznego środowiska, są ważnym elementem budowania warunków do prawidłowego rozwoju dziecka, pomimo nieprawidłowego funkcjonowania otoczenia - np. środowiska rodzinnego. Program składa się z cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń/konsultacji dla wychowawców.

Organizatorami konferencji były Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Centrum Innowacyjnej Profilaktyki.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0166 seconds.