Z ostatniej chwili

Obiekt dla Straży Granicznej

2018-05-07 16:32:21 informacje
img

Miasto przekazało Straży Granicznej obiekt przy ul. Gminnej. Nieruchomość przekazano Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Raciborzu. Po adaptacji będzie się w niej mieścić częstochowska placówka tej formacji. W zamian miasto zyskuje – na cele inwestycyjne – działki na Skorkach w pobliżu terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Przekazanie nieruchomości przy ul. Gminnej na rzecz Straży Granicznej jest konsekwencją czynności podejmowanych przez Urząd Miasta Częstochowy od wiosny 2017 r. W ich efekcie nieruchomość przeszła na rzecz Skarbu Państwa w zamian za działki położone na Skorkach w pobliżu terenów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Uroczyste podpisanie symbolicznego aktu przekazania nieruchomości na potrzeby utworzenia placówki Straży Granicznej odbyło się 7 maja w Urzędzie Miasta. Symboliczny akt sygnowali wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, oraz komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu płk Adam Jopek.  
W ocenie Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu nieruchomość spełnia oczekiwania formacji w zakresie położenia, wielkości oraz stanu technicznego. Z kolei nabycie przez gminę działek na Skorkach jest związane z planami powiększenia zasobu nieruchomości miasta, które mogą być wykorzystane pod nowe inwestycje.
Straż Graniczna jest służbą podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmuje się ochroną granicy państwa na lądzie i morzu, kontrolą ruchu granicznego, przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, przemytowi oraz innym przestępstwom, także karno-skarbowym.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0471 seconds.