Z ostatniej chwili

Obowiązkowe szczepienia nowym kryterium rekrutacji do żłobka i przedszkoli

2019-01-25 15:27:28 informacje
img

Szczepienia dzieci mają być warunkiem przyjęcia do miejskiego żłobka, oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach powinno zapewnić też większą liczbę punktów przy rekrutacji do przedszkoli. Rada Miasta Częstochowy zdecydowała o modyfikacji kryteriów naboru do tych placówek. Uchwały wejdą w życie, jeżeli nie zostaną zakwestionowane przez organ nadzoru - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Rada Miasta przyjęła dwie uchwały w tej sprawie. Pierwsza obliguje rodziców chcących umieścić dziecko w miejskim żłobku do złożenia oświadczenia, że przeszło obowiązkowe szczepienia. Na mocy zapisów drugiej uchwały dzieci, które odbyły obowiązkowe szczepienia, otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli. Oba wymogi nie dotyczą tych dzieci, które z powodów medycznych – np. obniżonej odporności – nie mogą być szczepione.
Projekt uchwały powstał po analizie danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej z ostatnich lat, dotyczących odmowy szczepień przez rodziców/opiekunów dzieci z Częstochowy. W 2015 r. takich odmów było 188 (przy 34 nowych odmowach), a rok później – 123 (przy 35 nowych). W 2017 r. szczepień odmówiono 311 razy (przy 88 nowych odmowach). W 2018 r. liczba odmów ponownie wzrosła – było ich 366 (przy 55 nowych). Ten istotny wzrost odmawiania obowiązujących, bezpłatnych szczepień niweczy – zdaniem autorów uchwał – aktualizowany co roku Program Szczepień Obowiązkowych (PSO).
Bezpieczeństwo zdrowotne miasta obejmuje także ich najmłodszych mieszkańców. W gestii samorządu jest zapobieganie wzrostowi zachorowalności, która – przy tak dużej liczbie odmów szczepień – staje się realnym ryzykiem. W opinii częstochowskich samorządowców, biorąc pod uwagę zatrważające statystyki, ujawniające rozmiary szkodliwego dla zdrowia i życia zjawiska odmawiania szczepień, samorządowe wsparcie działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest w pełni uzasadnione.
Podobne uchwały (w nieco innym brzmieniu) zostały przyjęte przez częstochowską Radę Miasta już w 2015 r., jednak nie weszły w życie. Ich zapisy zakwestionował najpierw organ nadzoru prawnego Wojewody, a po odwołaniu miasta – także Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0402 seconds.