Z ostatniej chwili

Obradowała Rada Sportu

2019-12-19 13:43:24 informacje
img

16 grudnia Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Częstochowy omówiła projekt miejskiego budżetu na 2020 rok w części dotyczącej kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki.

Podczas spotkania Rada przyjęła stanowisko w odniesieniu do spraw poruszanych podczas posiedzenia.

Rada Sportu, po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budżetu Miasta Częstochowy na 2020 rok pozytywnie opiniuje projekt wraz z załączoną rekomendacją w części dotyczącej kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz w części dotyczącej promocji miasta poprzez sport. Zaplanowane środki w tej części oraz środki na promocję miasta poprzez sport powinny zapewnić realizację zadań na poziomie co najmniej podstawowym”.

W 2020 r. samorząd jest zmuszony do drastycznego ograniczenia inwestycji i realizacji zadań. To skutek polityki rządu, który nakładając na gminy nowe obowiązki, nie przekazuje na nie środków finansowych. Rosną więc wydatki, a jednocześnie maleją dochody samorządów. Rada Sportu, mając na uwadze trudną sytuację finansową Miasta, wnosi o zabezpieczenie dodatkowych środków w przypadku polepszenia kondycji finansowej w kwocie zabezpieczonej na te działania w 2019 r. Miałyby one być przeznaczone na promocję miasta poprzez sport, szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży, współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego, organizację i udział w zawodach na wysokim poziomie współzawodnictwa sportowego.

W posiedzeniu Rady Sportu uczestniczył jej przewodniczący Andrzej Szewiński oraz członkowie – Julian Chyra, Janusz Danek, Janusz Darocha, Marek Fijałkowski, Grzegorz Gronkiewicz, Jerzy Kowalski, Tomasz Łuszcz, Wiesław Pięta, Jerzy Raganiewicz, Stanisław Sączek, Włodzimierz Seifryd, Adam Stępniak, Artur Szymczyk, Michał Świącik, Jacek Wąsik i Mateusz Wierzbicki.

Page generated in 0.0192 seconds.