Z ostatniej chwili

Oczyszczacze powietrza dla 17 przedszkoli

2019-12-06 11:44:47 informacje
img

17 częstochowskich przedszkoli otrzymuje oczyszczacze powietrza. Urządzenia zakupiono ze środków województwa śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta. 

Ponadto wszystkie te 17 przedszkoli weźmie udział w konkursie na scenariusz zajęć dla dzieci o tematyce dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz w konkursie na przedstawienie. Przeprowadzą także zajęcia edukacyjne i akcję informacyjną dla rodziców.

Kampania ma podnieść świadomość ekologiczną mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego –zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów – dotyczącą wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Ma służyć zaktywizowaniu nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza i sposobów zapobiegania niskiej emisji. Pomoże także upowszechnić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza – a zatem i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia – oraz uświadomić zalety stosowania oczyszczaczy.

Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .

Przedszkola, które otrzymały oczyszczacze, to: MP 36 - 5, MP 8 - 5, MP 19 - 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, MP 2 - 5, MP 35 - 5, MP 41 - 5, MP 38 - 5, MP 1 - 4, MP 18 - 2, MP 33 - 4, MP 44 - 3, MP 13 - 5, MP 29 - 4, MP Integracyjne 43 - 4, MP 17 - 3, MP 14 - 5, MP 21 - 3

Na zdjęciach - towarzyszące kampanii zajęcia w MP 38.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0202 seconds.