Z ostatniej chwili

Od 1 lipca nowe stawki za odbiór odpadów

2020-04-02 08:03:32 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaczną obowiązywać od połowy roku - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Kwoty te rosną w miastach i gminach w całym kraju. Powodem są rosnące koszty gospodarki odpadami, w tym z tytułu tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, która jest podnoszona przez rząd, a także zderegulowany rynek odbioru i przetwarzania odpadów. Miasto - zgodnie z prawem - nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ale nie może też do niego dopłacać.
Obecnie stawki wynoszą 18 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 36 zł za niesegregowane. Nowa stawka uchwalona przez samorząd, która ma wejść od lipca 2020 r. to 29 zł od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wymóg ustawowy  - zbieranie selektywne). Dodatkowo Rada Miasta określiła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami (jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny) w wysokości 58 zł od osoby.
System gospodarowania odpadami musi się samofinansować, bilansować. Oznacza to, że samorząd nie może „zarabiać” na śmieciach – ma po prostu zapewnić środki na obsługę systemu. A koszty tej obsługi – a więc i pobierane od mieszkańców opłaty – stale rosną w całej Polsce.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0156 seconds.