Z ostatniej chwili

Od słowa do świata wolnego od przemocy

2019-01-15 15:53:16 informacje
img

Podczas prawdziwego święta życzliwości, serdeczności i dobroci – finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – doszło do tragicznego aktu przemocy. Przeciwdziałanie mowie nienawiści i czynom, które mogą z niej wynikać, wymaga czasu, konsekwencji i wysiłku różnych środowisk. Sukcesywne działania w tej sferze będą dawać efekty. W Częstochowie zaczyna się 3. edycja projektu „Strefa empatii” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Celem projektu, adresowanego zwłaszcza do najmłodszych, jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie mowie nienawiści. Od chwili jego startu w 2017 r. wzięło w nim udział już kilkaset osób. Uczennice i uczniowie ukończyli szkolenie mediacji rówieśniczej – dzisiaj promują w swoich szkołach zachowania sprzyjające tolerancji, a także umiejętność dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi. Zorganizowano też warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży oraz warsztaty z języka porozumienia dla kadry pedagogicznej. W Urzędzie Miasta opracowano grę edukacyjną, niezwykle przydatną podczas tego rodzaju szkoleń. Jej celem – obok zabawy – jest namysł nad krzywdzącymi stereotypami, a także własnymi poglądami i postawami wobec innych ludzi. Z kolei częstochowskie obchody Dnia Praw Człowieka są okazją, aby organizować m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży poświęcone tej tematyce (w zeszłym roku był to także konkurs na krótki film promujący szacunek dla różnorodności).
Częstochowski samorząd będzie nadal promował działania antydyskryminacyjne, sprzyjające wolnemu od nienawiści dialogowi. Zadaniem zleconym w ramach konkursu jest prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej – aktualnie twa ocena wniosków. W lutym zostanie także ogłoszony otwarty konkurs na przeprowadzenie zadania pod nazwą „Strefa empatii – język porozumienia”.
Najważniejszym dążeniem wszystkich środowisk uczestniczących w życiu publicznym w Polsce – w tym instytucji samorządowych – powinno być zahamowanie narastającego w ostatnich latach, pozbawionego racjonalnych podstaw konfliktu. Ważne jest także zasypywanie często wyolbrzymianych – choć oczywistych w demokracji – podziałów. Trzeba promować cywilizowany dialog służący porozumieniu oraz aktywne przeciwdziałanie mowie nienawiści i jej możliwym skutkom.   
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.2325 seconds.