Z ostatniej chwili

Odbiór odpadów zielonych

2020-05-22 10:31:16 informacje
img

Centrum Usług Komunalnych informuje, w jaki sposób będzie można pozbyć się odpadów zielonych – szczególnie skoszonej trawy – do końca sierpnia.  
Biorąc pod uwagę ilość tego rodzaju odpadów oraz zgłaszane zapotrzebowanie na ich odbiór, Centrum Usług Komunalnych od maja do końca sierpnia odbierze z nieruchomości zamieszkałych odpady ulegające biodegradacji (zwłaszcza skoszoną trawę) w następujący sposób:
- Osoby segregujące odpady i posiadające pojemnik na bioodpady wystawiają razem z pojemnikiem dodatkowo 3 worki z odpadami zielonymi, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
- Osoby segregujące odpady i posiadające pojemnik na bioodpady oraz pojemnik na popiół postępują jak wyżej. Dodatkowo mogą zgłosić potrzebę odbioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
- Osoby, które nie segregują odpadów i posiadają pojemnik na popiół, mogą zgłosić potrzebę odbioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
- Osoby, które nie segregują odpadów i nie posiadają pojemnika na popiół,  mogą zgłosić potrzebę odbioru maksymalnie 5 worków z odpadami zielonymi, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
Zgłoszenie potrzeby opróżnienia pojemnika na popiół z odpadów zielonych należy kierować na adres mejlowy zgloszenia@cuk.czestochowa.pl – minimum 7 dni przed terminem odbioru odpadów biodegradowalnych w danej dzielnicy.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0173 seconds.