Z ostatniej chwili

Odór, ale bez niebezpieczeństwa

2018-10-19 15:47:18 informacje
img

Gmina i Miasto Koziegłowy Informuje, że w związku z uciążliwością odorową występującą w okolicach miejscowości Wojsławice, Rzeniszów i Koziegłowy, w tym zanieczyszczeń cieku wodnego oznaczonego numerem geodezyjnym 7995/4 obręb Koziegłowy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji Gmina Koziegłowy powiadomiła częstochowską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zaistniałej sytuacji z prośbą o podjęcie stosownych działań kontrolnych zgodnie z kompetencjami.
18 października w godz. późnopopołudniowych przeprowadzono akcję rozpoznawczą przy udziale: częstochowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie, Państwowej Straży Pożarnej z Myszkowa, Jednostek OSP z Gminy Koziegłowy, Policji, przedstawiciela Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do analizy i badań, natomiast Grupa Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie przeprowadziła wstępną analizę próbki wody pobranej z rzeki Boży Stok.
Wstępna analiza stwierdzała, że woda płynąca w rzece nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Page generated in 0.0377 seconds.