Z ostatniej chwili

Odrzucony projekt

2019-09-06 10:11:18 informacje
img

Na ostatniej Sesji Rady Miasta odrzucono projekt uchwały zakładający opłatę 1 zł od pielgrzyma w Częstochowie. Projekt uchwały zakładający symboliczną partycypację archidiecezji częstochowskiej w kosztach jaki miasto ponosi podczas sezonu pielgrzymkowego nie został nawet dopuszczony do pierwszego czytania - informuje SLD Częstochowa. 

W imieniu Klubu Radnych SLD projekt uchwały złożył radny Sebastian Trzeszkowski. Uchwała zakładała podjęcie apelu do arcybiskupa metropolity częstochowskiego Wacława Depo o przekazywanie rekompensaty finansowej dla miasta Częstochowy za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego.

- Mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta od dłuższego czasu zgłaszają potrzebę społeczną wprowadzenia takiej opłaty, w tym wypadku na partycypację w gospodarowaniu ogromną ilością odpadów. „Koszty rosną, a śmieci przybywa” - informują mnie mieszkańcy - komentuje Sebastian Trzeszkowski, inicjator uchwały. - Dodatkowo zaproponowałem, że 20% z tej kwoty zostanie przeznaczone na infrastrukturę turystyczną jak np. toalety publiczne. Bardzo mi przykro, że kolejny raz  temat opłaty od pielgrzyma jest blokowany. Szczególnie szokuje mnie, że radni odrzucili samą możliwość zaproponowania archidiecezji partycypacji w kosztach. Ciężko mi nawet zgadywać, z czego wynikać może tak nielogiczne zachowanie, które już na samym starcie blokuje możliwość poprawy stanu czystości naszych ulic i dróg w okresie pielgrzymkowym. Pomimo takich absurdalnych posunięć na pewno się nie poddamy i tak tego tematu nie zostawimy - dodaje radny Trzeszkowski.

Za wprowadzeniem projektu do porządku obrad w formie pierwszego czytania głosowało 12 radnych, 10 było przeciw, a 4 się wstrzymało. Jak łatwo zauważyć, w tym głosowaniu te 4 wstrzymujące się osoby tak naprawdę przesądziły o odrzuceniu projektu.

Uchwała zakładała apel do arcybiskupa metropolity częstochowskiego Wacława Depo o partycypację w kosztach utrzymania czystości w czasie szczytów pielgrzymkowych w formie symbolicznej rekompensaty 1 zł za pielgrzyma. Radni SLD zaproponowali, że aż 20% z tej kwoty będzie przeznaczane na infrastrukturę turystyczną dla pielgrzymów i odwiedzających nasze miasto. 

W 2011 roku podatek od pielgrzyma starał się wprowadzić Przewodniczący Rady Miasta, a obecnie Europoseł Marek Balt (SLD). Wtedy spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony kościoła. „Podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, mówił: - Dla niektórych jednak to podobno problem. Słyszymy, chcieliby dodatkowego podatku od każdego pielgrzyma. Jako pielgrzymi mamy prawo zapytać: z jakiego tytułu? Bo nie ma tu żadnych nadzwyczajnych racji. A tzw. zwyczajne koszty powracają do miasta chociażby w zwiększonych obrotach handlowych”.

Teraz temat powraca w innej formie, ale można przypuszczać, że wzbudzi podobne zainteresowanie strony społecznej, a nawet kontrowersje, zwłaszcza z prawej strony sceny politycznej.

Jak mówi sam pomysłodawca uchwały radny Sebastian Trzeszkowski oraz lokalni działacze lewicy, tego tematu zostawiać nie będą. Wynika to z ogromnej liczby próśb od mieszkańców i mieszkanek Częstochowy o wprowadzenie w takiej czy innej formie podobnej opłaty. W związku z tym można się spodziewać, że temat niebawem powróci.

Oto treść apelu:

 

APEL

do Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo o przekazywanie rekompensaty finansowej dla miasta Częstochowy za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego

W związku z rokrocznie zwiększającą się liczbą przybywających do Częstochowy pielgrzymów oraz wzrastającymi kosztami wpływającymi na podniesienie kwot niezbędnych do prawidłowej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego, mając na uwadze wizerunek miasta wśród mieszkańców i mieszkanek oraz pątników i pątniczek, pragniemy w ramach ogólnie przyjętych dobrych kanonów dbania o nasze wspólne dobro, małą ojczyznę Częstochowę zaproponować partycypację w kosztach obsługi w/w systemu śmieciowego.

Pragnąc utrzymać w odpowiednim stanie czystości ciągów pieszo-jezdnych, którymi poruszają się pielgrzymi korzystający jednocześnie z małej infrastruktury tj. kosze zewnętrzne na odpady, przedstawiamy propozycję symbolicznej partycypacji w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) od pielgrzyma.

Dodatkowo, w związku z partycypacją w corocznych kosztach, które miasto pokryje z środków własnych, dbając o czystość i estetykę w przestrzeni miejskiej, a także pragnąc podkreślić, że taka współpraca przyniesie korzyści dla wszystkich stron, deklarujemy, że 20 % z w/w kwoty zostanie przeznaczone na poprawę infrastruktury turystycznej, na przykład poprzez zwiększenie liczby ogólnodostępnych toalet publicznych.

Oprócz kwestii finansowych, powyższe propozycje są podyktowane zastrzeżeniami co do stanu czystości ciągów pieszo–jezdnych w obszarach pielgrzymek, licznie zgłaszanymi przez częstochowian i częstochowianki.

Mając na uwadze dbałość o czystość naszego miasta oraz możliwe pozytywne efekty współpracy, Rada Miasta Częstochowy apeluje do Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo o przekazywanie rekompensaty finansowej dla miasta Częstochowy za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego.

Page generated in 0.0301 seconds.