Z ostatniej chwili

Odsłonięcie na Jasnej Górze tablic poświęconych ofiarom Rzezi Wołyńskiej oraz sprawiedliwym Ukraińcom

2020-07-03 14:54:21 informacje
img

W niedzielę 5 lipca Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk weźmie udział w uroczystościach w Częstochowie związanych z odsłonięciem i poświęceniem tablic w hołdzie Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 oraz sprawiedliwym Ukraińcom, którzy udzielili swoim polskim sąsiadom pomocy i schronienia - informuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w intencji pomordowanych, sprawowaną w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Po niej nastąpi ceremonia odsłonięcia i poświęcenia Tablic Pamięci. Podczas wydarzenia minister Kasprzyk zabierze głos oraz uhonoruje medalem „Pro Patria” członków Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i Światowego Kongresu Kresowian (organizatorów niedzielnej uroczystości), którzy szczególnie zasłużyli się w upamiętnianiu zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Ostatnim punktem programu będzie konferencja naukowo-historyczna w Sali Papieskiej im. Św. Jana Pawła II. 

Wcześniej, w sobotę wieczorem, Jan Józef Kasprzyk weźmie udział w uroczystym apelu w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie w ramach XXI Konnej Pielgrzymki na Jasną Górę. W uznaniu zasług na rzecz kultywowania polskich tradycji niepodległościowych minister Kasprzyk uhonoruje ks. Andrzeja Dmochowskiego, wachmistrza ochotniczego plutonu kawalerii 10. Pułku Ułanów Litewskich, medalem „Pro Patria”, po czym zabierze głos. 

Program wydarzeń:

4 lipca - Instytut Prymasa Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego 12 

godz. 21.00 - uroczysty apel

5 lipca - Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego 2) 

godz. 9.00 – msza św., Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej, 

godz. 10.00 – odsłonięcie i poświęcenie Tablic Pamięci, 

godz. 11.00 – konferencja, Sala Papieska im. Św. Jana Pawła II. 

*

11 i 12 lipca 1943 r. UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. Był to kulminacyjny moment trwających od 1939 ataków nacjonalistów ukraińskich na ludność polską zamieszkującą Kresy Wschodnie II RP. W samych tylko latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków, zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej i miejscową ludność ukraińską. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzono na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia. Polacy ginęli od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy św. i nabożeństw. Kres ukraińskim zbrodniom położyła Akcja „Wisła” prowadzona od 1947 r. przez struktury państwowe Polski Ludowej. 22 lipca 2016 r. Sejm RP ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Page generated in 0.0149 seconds.