Z ostatniej chwili

Oferty na usunięcie odpadów przy ul. Filomatów

2023-11-13 10:59:01 informacje
img

Oferty na usunięcie odpadów przy ul. Filomatów

10 listopada otwarte zostały oferty w przetargu na usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych przy ul. Filomatów 28, które zostały tam nielegalnie zwiezione. Najniższa kwota to 35,6 mln zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Oferta złożona przez konsorcjum firm Mo-Bruk i Raf-Ekologia wynosi 35 mln 640 tys. zł brutto. Kolejne opiewają na 37 mln 584 tys. zł, 43 mln 416 tys. zł, 43 mln 999 tys. zł oraz 78 mln 259 tys. zł. 

Teraz nastąpi badanie ofert.

Wszystkie złożone oferty oprócz jednej mieszczą się w podanej w ramach procedury przetargowej kwocie, jaką Miasto Częstochowa mogło przeznaczyć na realizację zamówienia (w imieniu miasta przetarg prowadzi spółka miejska – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne). 

Po rozpisaniu obecnego przetargu i uwzględnieniu zmiany warunków zamówienia, które dopuszcza obecnie częściowy odzysk odpadów, a nie ich utylizację wyłącznie poprzez proces spalania, kwota ta wynosiła 55 mln 559,5 tys. zł brutto.

Częstochowie udało się uzyskać na unieszkodliwienie odpadów zmagazynowanych nielegalnie przy ul. Filomatów promesę dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości do 55% kosztów tej operacji.

Ze środków tych miasto będzie mogło skorzystać po rozpoczęciu procesu wywożenia odpadów.

Resztę kosztów samorząd jest zmuszony pokryć ze środków własnych, mimo że składowanie odpadów w dzierżawionej przez prywatną firmę hali poprzemysłowej nastąpiło w wyniku przestępczego procederu, czemu instytucje i służby państwowe nie były w stanie skutecznie przeciwdziałać.

To efekt nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. kiedy to gminy zostały zobligowane do takiego prowadzenia procedur administracyjnych, aby w sytuacji niemożności obciążenia właściciela lub dzierżawcy gruntu - zastępczo, we własnym zakresie zadbać o unieszkodliwienie i utylizację takich „porzuconych” odpadów.

Jeżeli do końca roku uda się rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą, proces wywożenia odpadów, który będzie realizowany etapami (na Filomatów jest ponad 6 tys. ton odpadów), rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Firma wyłoniona w przetargu czas na realizację zamówienia będzie miała do końca 2025 r.       

 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0446 seconds.