Z ostatniej chwili

Opłaty za przekształcenie i użytkowanie wieczyste

2019-03-28 12:35:48 informacje
img

31 marca mija termin wniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie. Aby uniknąć problemów z ewentualnymi odsetkami, także osoby, które nie otrzymały zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym terminie powinny wnieść opłatę - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Takie rozwiązanie, podobnie jak wiele innych polskich samorządów, rekomenduje Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy.
1 stycznia nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nie oznacza to jednak, że wszystkie nieruchomości, na których stoją budynki mieszkalne, stały się z mocy prawa własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych (w odpowiednich udziałach). Ustawodawca przewidział bowiem, że gmina ma rok na potwierdzenie przekształcenia i przesłanie dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczeń, że doszło do przekształcenia. Oznacza to w praktyce, że w odniesieniu do wielu nieruchomości analiza, czy do przekształcenia doszło, nie została jeszcze przeprowadzona, a to z kolei powoduje, że nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki jest stan prawny nieruchomości.
Z problemem tym jest powiązana kwestia wnoszenia opłat. Po przekształceniu, dotychczasowi użytkownicy wieczyści przez okres 20 lat – począwszy od bieżącego roku (lub roku przekształcenia) będą wnosić tzw. opłatę przekształceniową. Wysokość tej opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu 1 stycznia br. Ustawodawca prolongował termin wniesienia opłaty za bieżący rok na dzień 29 marca 2020 r. Nie przewidziano jednak prolongaty terminu wniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie, który upływa z końcem bieżącego miesiąca.
Z uwagi na te okoliczności  gmina rekomenduje tym, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, wniesienie opłaty do 31 marca br., aby uniknąć problemów z odsetkowaniem, gdyby do przekształcenia nie doszło.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0321 seconds.