Z ostatniej chwili

Orzeł Biały patronem Szkoły Podstawowej nr 31

2019-03-15 14:53:43 informacje
img

Orzeł Biały będzie patronem Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. PCK. Nadanie nowego imienia placówce ma pomóc kształtować patriotyczne postawy jej wychowanek i wychowanków, a także promować kojarzone z polskim godłem wartości. Odpowiednią uchwałę – na wniosek szkolnej społeczności – podjęli częstochowscy radni - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Z wnioskiem o nadanie SP 31 imienia Orła Białego zwrócili się wspólnie rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski.
Jak uzasadniają wnioskodawcy – w polskiej historii rysunek orła po raz pierwszy pojawia się na monetach Bolesława Chrobrego – wówczas ptak był jeszcze bez korony. Malowany na czerwonych tarczach towarzyszył uroczystościom z okazji doniosłych wydarzeń w życiu dworu i wojska. Znak Orła Białego z koroną na czerwonym polu tarczy pojawił się po raz pierwszy w Gnieźnie podczas ceremonii koronacyjnej władcy Wielkopolski. Przemysław II sprawił sobie pieczęć, na której widniał wielki Orzeł Biały w koronie, z umieszczonym wokół napisem „Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki”. W ten sposób znak stał się herbem Królestwa Polskiego, przyjmowanym przez kolejnych królów – widniał na insygniach Piastów, Jagiellonów, Wazów. Przyozdabiano nim szaty królewskie, broń osobistą i chorągwie. Godło eksponowano podczas ceremonii koronacyjnych, przyjazdów dostojników; towarzyszyło zawieraniu traktatów pokojowych, obradom sejmowym, orszakom weselnym i pogrzebom. Orzeł był obecny także na polu walki. W ciągu wieków zmieniał się sposób jego malowania; niezmiennie jednak symbolizował państwo polskie, króla oraz naród, budząc skojarzenia z potęgą i majestatem.
Nadanie szkole imienia Orła Białego ma pomóc kształtować patriotyczne postawy uczennic i uczniów, podkreślać rolę tego znaku dla zachowania tożsamości narodowej.
Pomysłodawcy nadania szkole takiego imienia mają nadzieję, że dzięki niemu społeczność szkolna zyska indywidualną tożsamość, która będzie wyróżniać ją od innych. Pozwoli również oprzeć działania wychowawcze na wartościach, do których odsyła znak Orła Białego.
Uchwała w sprawie nadania szkole nowego patrona nie powoduje skutków finansowych.

Na zdjęciu: jedna z sal w Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0318 seconds.