Z ostatniej chwili

Osobowości i osobliwości

2019-09-03 14:54:45 informacje
img

„Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy” - to tytuł najnowszej książki Arkadiusza Frani. Publikacja zawiera eseje poświęcone interesującym postaciom i zjawiskom nieobcym zainteresowanym częstochowską kulturą.  Są w niej zaprezentowani Elżbieta Cichla-Czarniawska, Edmund Łągiewka, Tadeusz Gierymski, Waldemar Gaiński i Władysław E. Piekarski, a także dwie istniejące w prasie częstochowskiej lat 90.  ubiegłego wieku rubryki poświęcone prezentacjom poezji i autorów: „Okienko z wierszem” redagowane  przez Tadeusza Gierymskiego w „Dzienniku Częstochowskim 24 Godziny” oraz „Poczta literacka” prowadzona w „Gazecie Częstochowskiej” przez Waldemara Gaińskiego.

Dla osób, które pamiętają, będzie to okazja do przywołania wspomnień, dla pozostałych - ciekawa opowieść o „poetyckim tyglu” Częstochowy w ostatniej dekadzie XX stulecia. Dla badaczy życia literackiego miasta ogromnie cenne będą na pewno spisy treści opisywanych okienek literackich.

Promocja książki połączona ze spotkaniem autorskim z Arkadiuszem Franią odbędzie się w Ratuszu  w środę 4 września. Początek o godz. 18.00. Rozmowę poprowadzi Barbara Strzelbicka, teksty będzie interpretować Olga Wiewióra, a muzycznie całość ozdobi Chór Coralmente, którym dyrygować będzie Marek Koper.

 

Page generated in 0.0303 seconds.